dijous, 28 de juny de 2012

EL PLA DE TOSSALETS (1)

Respecte a aquesta notícia
un bon amic de Fulleda, compromès amb la defensa del territori, ens fa arribar aquestes reflexions:
El que ha sortit és l'acord de declaració d'impacte ambiental, l'anomenada DIA. És el vist i plau del dept. de Medi Ambient a l'estudi d'impacte ambiental (EIA) presentat per l'empresa al seu dia. Una autèntica pantomima ja que les condicions que hi imposa són les bàsiques que posa a tot arreu, beneeix l'EIA vaja. No hi ha possiblitat de recurs a no ser que la gent ho tingués claríssim i anés a un contenciós administratiu. Pel que he vist, a part de la zona de les Aubredes i Tossalet també preveu aparells a la serra del Penjat, la que queda entre Tarrés i Fulleda, sobre la carretera. És a dir, no només quedaria el sector nord tacat sinó també la banda sud.


En resum, és un permís més que els falta per tirar endavant. Ara bé, si l'Ajuntament tingués clar que no, ho té tant facil com no renovar la llicència municipal per caducitat o, com han fet a la Granadella, a l'hora de renovar-la demanar que paguin el 3% com qualsevol obra municipal i no l'1% com van pactar al seu dia amb els alcaldes. Això és una trava important.