dimecres, 16 de gener de 2013

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE FULLEDA


Segons el regidor d'Obres de l'Ajuntament de Fulleda, passat l'hivern començaran les obres de millora de la plaça. Aquesta obra correspon al PUOSC de 2102 amb un total de 73.083 €.


Antecedents i necessitat de l’obra:
En el nucli urbà del municipi de Fulleda la plaça del Pare Joan Fábregues (segons cadastre plaça Major) es troba situada al ben mig de la població, sent el lloc on es situe l'Esglesia, les parades del mercat ambulant i la mes propera a l’Ajuntament per fer-hi celebracions.

El paviment de la plaça és de formigó i es troba força malmès amb forats i esquerdes en molts punts dificultant aquest tipus de reunió. Igualment al centre de la plaça està dibuixat en el paviment l’escut de la població que es troba força malmès.


Obres que es projecten:
L’actuació a fer preveu pavimentar de nou la plaça

Les obres a realitzar són:
- Repicat i arrencat de la vorada existent, del paviment de les voreres i rebaixat (fresat) del paviment de formigó de la zona de rodadura deixant-lo preparat per a rebre nou paviment. Inclou la zona on hi ha l’escut de la població.
- Substitució de xarxa de clavegueram i altres possibles xarxes de serveis existents sota la plaça amb un traçat molt superficial i deixar conductes per la futura connexió de les xarxes de servis (BT, enllumenat i telefonia) entre el carrer Major i la plaça Vella.