dilluns, 8 d’abril de 2013

CABANA


Vora del camí
la cabana esquerdada:
març, sol i aire fi.
Ets dels Pous la fondalada
d'erms i promeses de vi.