dijous, 8 d’agost de 2013

SOMGARRIGUES ES FA RESSÓ DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DELS TREBALLS DE LA IX TROBADA D'ESTUDIOSOS A #FULLEDA

http://www.somgarrigues.cat/noticies/2292/22-treballs-per-a-la-trobada-destudiosos-de-les-garrigues