divendres, 21 de febrer de 2014

NOMÉS SIS AJUNTAMENTS DE LLEIDA, ENTRE ELS QUALS #FULLEDA, FAN SERVIR LA NOVA APLICACIÓ PER A PREGONS E-BANDO