dilluns, 24 de novembre de 2014

NOTES DE #FULLEDA A LA GUERRA DE SUCCESSIÓ


En el llibre La Guerra de Successió a les Terres de Lleida d'Adrià Cases Ibáñez, editat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, hi ha un parell de referències a Fulleda.
 
A l'Annex 1, pàg. 307, en la contribució imposada pels borbònics per a la fortificació de "la plaza de Lérida" el 1709, el nostre poble figura que havia de contribuir amb cinc treballadors o pagar 8 rals de plata per dia.  Per cert, a 31 de gener de 1709 encara no s'havia pagat res... Les Borges, per posar un altre exemple, havia de contribuir amb 15 treballadors, 2 carruatges i 15 rals per dia.
 
A l'Annex 2, pàg. 310, per tal de reconstruir les muralles de Cervera a partir del 13-06-1711, es fa constar que Fulleda havia de pagar 135 lliures catalanes, de les quals n'havia satisfet 54 a 5-08-1711. Una quantitat important ja que l'Espluga Calba, per efectuar alguna comparació, només n'havia de pagar 108.
 
No m'estranya que no sortíssim de pobres!!!