dimarts, 10 de febrer de 2015

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA DE 2015