dilluns, 13 d’abril de 2015

EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA