dijous, 9 de juliol de 2015

LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE LLEIDA TRACTAVA AVUI SOBRE LA MODIFICACIÓ D'UN PLA URBANÍSTIC DE #FULLEDA