dijous, 17 de setembre de 2015

RASTRE DE FIRA



Esclat de canó
i combat a la plaça
del dolç setembre.

Fulleda fa avui Fira
per l’Heroica Agustina!