dijous, 22 d’octubre de 2015

AUTORITZACIÓ PER A LA CREMA DE RAMA

L'Ajuntament informa que ja es pot passar per les oficines municipals a recollir l'autorització per cremar rama.