divendres, 21 d’abril de 2017

NOVA DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA DE LA PARRÒQUIA DE #FULLEDA A L'ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ DE TARRAGONA


Fulleda. Parròquia de Santa Maria. Gràcies al patrocini de l'Ajuntament de Fulleda

"Edicte que conté la nova disposició de la present vicaria de Fulleda" (1772)

"Decret de la visita de Fulleda" (1620)

Manaments de visita pastoral (1652)

Llevador de censos del benefici de Sant Blai (1795-1806)

Llevador de censos del benefici de Sant Blai (1772-1791)
"Llevador dels censos de blat bo y bell fon los de la Espluga Calba al reverent vicari de Fulleda com a obtentor del benefici de Sant Blay fundat en la Espluga Calba y unit a la vicaria perpetua de Fulleda" [Darrer quart del segle XVIII]

"Censos de blat que corresponen alguns particulars de la Espluga Calba al vicari de Fulleda com a obtentor del benefici de Sant Blay" (1807-1809)

"Llevador de las missas y aniversaris de obligació se han de celebrar en la present iglésia de Fulleda en lo discurs del any fet per lo regent la cura de animes de dit lloch" (1709-1717)

"Llevador de las mises y aniversaris se han de selebrar en la vicaria de Fulleda en lo discurs del any fet per mi Andreu Roig, rector, vuy els 12 de mars del any de 1650" (1650-1672)