dilluns, 26 de juny de 2017

PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA AVUI