dimarts, 14 de novembre de 2017

#FULLEDA DE GROC

Mira Agustina
en terra estrangera
els nostres presos...
No et plora ara l'ànima
enmig la marinada?