dilluns, 18 de juny de 2018

EXCURSIÓ DE POBLE #FULLEDA 2018: TARRAGONA, VESTIGIS ROMANS I FOTO DE GRUP