dimarts, 6 de novembre de 2018

INVENTARI DE LA PARRÒQUIA DE #FULLEDA DE L'ANY 1933
Interessant inventari de l'església de Fulleda de l'any 1933 amb moltes notícies sobre l'estat del temple i les seves pertinences, moltes de les quals desapareixerien al cap de poc temps durant la Guerra Civil de 1936-39, on també va morir mossèn Josep Montserrat que signa el document.