dimarts, 29 d’octubre de 2019

DECLARACIÓ DANYS AIGUATS OCTUBRE 2019 A #FULLEDAL'Ajuntament informa a tots els afectats pels danys dels aiguat en finques agràries o explotacions ramaderes, que poden passar per l'Ajuntament, on se'ls facilitarà un imprès per poder efectuar la declaració de les afectacions.

Aquest document caldrà retornar-lo, degudament formalitzat a l'Ajuntament, fins el dia 8 de novembre.

El mateix document, també el podeu descarregar directament de la pàgina web de l'Ajuntament o de l'aplicació mòbil EBANDO.