dissabte, 8 de febrer de 2020

I AIXÍ QUEDA EL TERME DE #FULLEDA PER CULPA D'ALGUNS CAÇADORS LLORDS

MÀ DURA CONTRA LA LLORDOR!!!