divendres, 20 de març de 2020

COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT DE #FULLEDA RECORDANT QUE S'HA DE RESPECTAR ESCRUPULOSAMENT L'ESTAT DE CONFINAMENTL'Ajuntament informa que s'han de complir estrictament les mesures decretades per l'estat d'emergència. Mossos d'esquadra i Protecció Civil, ens informa que no complir-les, apart d'una greu irresponsabilitat, comportarà sancions econòmiques molt grans. Qualsevol dubte podeu trucar als regidors, alcalde o agutzil. Gràcies.