dissabte, 19 d’octubre de 2013

RAMON JOSA DE FULLEDA, EXPERT EN LA DELIMITACIÓ DELS TERMES DE SENAN I ELS OMELLS DE NA GAIA

Els Omells de Na Gaia és un poble que pateix diverses delimitacions territorials al llarg del segle XVIII. A més d’aquesta que comentem amb Montblanquet,
 
“[…] lo die 20 de mars añi 1735 perdiferencias tenian los pobles dels Omells de Nagaia i Sanant, en los termes, ananat 4 espers dos de cada part lo balle de Vinbodi Joan Pamies y Ramon Josa de Fulleda, per part dest Monestir Joseph Cabestany y Joan Llobet, posaren fitas 4, lotros de Batiste Valles de Sanant la part del tros es del terme dels Omells lo qual sade capbreuar per terme del lloch dels Omells […]”.
 

AMV, 4.8/1: 1663, gener, 1 – s. XX.
Vallbona. Op. cit., pàgina 98.

http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2009/tdx-0216110-161040/mcs1de1.txt

Cap comentari: