dissabte, 28 de desembre de 2013

#FULLEDA OBTÉ 27.152,77 € DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER AL 2013