dijous, 5 de juny de 2014

AIXANGUER, AIXINGUER O AIXINGLER...


Els comptes de l'any 1803 presentats pels sagristans de l'església de Fulleda, Francisco Prats i Francisco Elias, inclouen una despesa que literalment diu "Per corda y Ayxingles de las campanes... 2 [lliures] 7 [sous]". Deu tractar-se del mot més comú aixanguer o aixinguer que el DCVB defineix a la població  d'Arbeca com: