dilluns, 14 de juliol de 2014

GEOLOGIA DE FULLEDA: CATIÀ, RUPELIÀ I HOLOCÈ RECENT

Mapa geològic de la zona de Fulleda
 

Mapa topogràfic de la zona de Fulleda

Els sòls de Fulleda semblen pertànyer al catià (planes...), rupelià (Vessants) i holocè recent (fons de les valls).

http://betaportal.icgc.cat/visor/client_utfgrid_geo.html