dimarts, 1 de juliol de 2014

LA PISCINA DE FULLEDA APLICA TECNOLOGIA D'AVANTGUARDA
 
 
Segons ens informa l'Ajuntament a la piscina s'han canviat totalment els sistemes de filtració i cloració.

- Piscina petita: canvi de bomba i filtre millorant i modernitzant els aparells que controlen la qualitat de l'aigua.

- Piscina gran: canvi de sistema de cloració  per un sistema de cloració salina. Canvi de bombes a unes de mes eficients energèticament. Canvi del filtre per un que conté sílex.

En què consisteix la cloració salina?
 
L'electròlisi consisteix en una cèl·lula instal·lada al circuit de retorn, que conté els elèctrodes que generen una feble corrent elèctric. Aquesta petita descàrrega, fa que en passar l'aigua lleugerament salada (4gr / l) entre els elèctrodes, aquests fabriquin clor.
 
Amb La cloració salina es tracta de fabricar a la piscina i depenent de les necessitats de cada moment, el clor necessari per a la desinfecció a partir d'una solució salina d'aigua, aportada prèviament en el vas de la piscina.
 
Quins avantatges ofereix?
 
1. Aigua més sana:
 
Des de sempre les aigües salobres són antisèptiques, usades sobretot per al tractament de malalties en ulls, pell i nas.
 
Les cloramines que produeixen les irritacions de pell i ulls són destruïdes.
 
L'aigua salada proporciona un bronzejat més bell i natural perquè conté iode entre les seves propietats, protegeix el cabell i no destenyeix els vestits de bany.
 
S'aconsegueix una desinfecció més eficient gràcies a l'acció combinada del clor i els altres agents que es generen durant l'electròlisi (oxigen i ozó) i la pròpia oxidació sobre els elèctrodes de la matèria orgànica present en l'aigua, evitant la formació d'algues i bacteris.
 
Elimina la incorporació excessiva d'àcid isocianúric present al clor en pols i en pastilles.
 
Aconsegueix millors sensacions. El cos humà està format per aigua salada, i la concentració comuna de sal en el cos és de 0.9% del pes per volum, el que equival a 9.000 ppm. Com més propera hi ha la concentració de sal a l'aigua de la piscina a la concentració de sal en el nostre cos, més gran és el confort que aporta l'aigua. A més al tenir l'aigua sal, es redueix la pressió osmòtica suportada per les cèl·lules de la pell en una aigua no excessivament salada, evitant la formació d'arrugues.
 
2. Sistema més segur:
 
S'eviten els riscos del transport, manipulació i dosificació del clor, un compost d'alta toxicitat. Els sistemes d'electròlisi salina no necessiten emmagatzemar, manipular ni dosificar cap compost químic. Això elimina l'ambient corrosiu típic de les sales de depuradores.