dimarts, 10 de maig de 2016

#FULLEDA TÉ UNA ZONA DE MÀXIMA PROTECCIÓ LUMÍNICA (E1)

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html


Zones de protecció lumínica 
L’any 2007, la Generalitat va aprovar unes zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya que s’estructurava en quatre: E1, E2, E3 i E4, de més protecció a menys. Aquestes categories determinen el tipus i les característiques de la il·luminació que s’hi pot instal·lar. A les Garrigues hi ha sis espais inclosos a la zona de màxima protecció (E1), que corresponen a Espais d’Interès Natural o de Xarxa Natura 2000: Mas de Melons (parts de Castelldans, Aspa, Alfés, l’Albagés), els Bessons (parts de Juneda, les Borges i Cervià), Vall de Vinaixa (parts de Vinaixa, Tarrés, Fulleda i l’Espluga), la serra de la Llena (parts de la Pobla i el Vilosell), Utxesa (parts de Sarroca) i l’Aiguabarreig (parts d’Almatret).

A part d’aquestes, tota la resta de la comarca és zona de protecció alta (E2), excepte els nuclis urbans, que són de protecció moderada (E3).