dilluns, 16 de maig de 2016

PROBLEMES A L'ENSENYAMENT A #FULLEDA CAP AL 1885
Del que es desprèn del Butlletí Oficial de Província de Lleida del 23 de desembre de 1885, el mestre dels nois de Fulleda s'absentava del seu lloc de treball sense el permís de l'Ajuntament. el qual, per altra banda encara devia 2.187,75 pessetes al professor Salvador Giné, del qual ja havíem parlat en aquest blog...