dimecres, 22 de juny de 2016

29.421,19 € PER A #FULLEDA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA DE L'ANY 2016