dissabte, 5 de novembre de 2016

NOTÍCIA DEL DELME DE LES OLIVES A #FULLEDA EL 1609En el plet pel delme de les olives de l'Espluga Calba (1586-1619) es fa constar que a Fulleda, a més d'altres llocs, ja es cobrava l'esmentat delme l'any 1609.