dijous, 17 de novembre de 2016

JOAN MARCELLI, BANDOLER GASCÓ CAPTURAT A #FULLEDA EL 1577sie penjat en un dogall per lo coll en alta
 forca de tal manera que muyra y lur ànima li
 sie separada del cos
Podreu trobar una mica més d'informació en aquesta entrada anterior del nostre blog.