dimarts, 16 de maig de 2017

PARAULES EN RECORD DE MARGARIDA SEGARRA PUIG
A tu, Margarida, que no tornarem a gaudir del teu somriure.

Sempre cordial i amb clara resposta tu responies.

Sempre asserenant a un geniüt  amb gorreta que a prop tu tenies.

Anant, anant apagant la vida com fa la flor que per nom tu tenies.

Pansint-se  i despedint-se de nit i de dia.

El bon record del teu pas enyorarem més d'un dia.

El pas pel nostre costat no quedarà oblidat...

Josep M. Bonet