dilluns, 15 de maig de 2017

SILENCI! RODEM (A #FULLEDA)!


"Fulleda, l’escenari on es desenvolupa l’acció, és un poble que no arriba als 100 habitants, conegut per ser el bressol d’una heroïna, Agustina d’Aragó. L’alcalde, Jordi Arbós, fa esment de la importància de promocionar la cultura als petits municipis. Dit i fet, ha implicat l’ajuntament que presideix en aquest projecte excepcional: un dels primers films transmedia que es roden a Catalunya. Així, a Fulleda es podrà trobar informació complementària mitjançant aplicacions mòbils a les quals tindran accés els visitants."