dijous, 1 d’agost de 2019

INCORPORACIONS RECENTS DE #FULLEDA A LA WIKIPEDRA PER JOAN FIBLA


Aquesta és la fitxa de la cabana de volta de la Planota de cal Po de Fulleda que fa pocs dies el Joan Fibla va incorporar, juntament amb altres elements de pedra seca del nostre terme, a la Wikipedra. És un patrimoni que cal inventariar, conservar en la mesura del possible i donar a conèixer per respecte als nostres avantpassarts i per al desenvolupament present i de les generacions futures. Bona feina!!!