dissabte, 3 d’agost de 2019

LO GRUP GASTRONÒMIC DE #FULLEDA ES REUNEIX A LES PISCINES!





No deu ser pas temps de xulla
però mostren gran esperit
fotent-se entre esquena i pit
un plat de carn sense fulla!!!