dilluns, 20 d’abril de 2020

MATRIMONIS AMB GENT DE #FULLEDA O DESCENDENTS A LA TARRAGONA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVI"Cantó-Badia – 18 I 1587 – Tomàs Cantó, bracer, de Fulleda = Amb Joana Badia, filla de Joan (†), pescador, i d’Elísabet (v), de Tarragona - II, f. 14v. (232)"

"(Cardinal?)-Cantó – 7 VIII 1584 – Jeroni (Cardinal?), fill de Jeroni i Joana, de França = Amb Caterina Cantó, filla de Tomàs i Joana, de Fulleda - II, f. 8v. (244)"

"Domingo-Arbós – 9 VIII 1573 – Pere Domingo, fill de me....(†) i de Caterina (†), del Pradell = Amb Esperança Arbós, filla de Jaume i Esperança (†), de Fulleda - I, f. 118v. [13a pàg. del final] (242)"

"Pinyol-Cantó (Vda.Lodrigo) - 13 IV 1586 – Francesc Pinyol, pagès, hab. Tarragona, fill de Joan, pagès, i d’Isabet (†), de Cambrils = Amb Joana Cantó, vda. Josep Lodrigo, filla de Tomàs (†) i Joana (v), de Fulleda – II, f. 11 (239)"