dissabte, 17 d’octubre de 2020

FESTA MAJOR DE #FULLEDA DE 1921: MISSES, BALLS I ROBATORI!

 


Segarra baixa FULLEDA. — Amb la nota trista del Marroc i les males collites hagudes, ha celebrat aquest poble la seva tradicional festa major, els dies 14, 15 1 16, per escaure's la diada que commemora l'església de l'Exaltació de la Santa Creu, i que tal volta deu, aquí, son origen a haver correspost el senyoriu del poble a l'abat del monestir de Poblet puix la parròquia està dedicada a l'Assumpta. 


Anunciada la festa, a la vigília, amb tritlleig de campanes i completes de capvespre, després de la missa matinal tingué lloc un solemne ofici cantat, essent celebrant el zelós senyor ecònom, reverend mossèn Joan Salla, prevere, assistit de clergues veïns, havent fet el sermó el reverend mossèn Isidre Bayó, prevere, enaltint les glòries de la Santa Creu. 


A la sortida d'Ofici va disparar-se un traca, enlairant-se bombes per a esplai de la mainada. 


A la tarda va baver-hi processó, la qual recorregué els carrers principals de lo població, amb nodrida concurrència de veïns i forasters estiuejants, continuant els següents dies la celebració de funcions religioses, amb ofici commemoratiu de Sant Ramon, segons consuetud, i a les ànimes, el darrer dia. 


Pel que toca a les festes profanes hi va haver balls de societat molt concorreguts amb obsequis, a l'espaiós  saló anomenat Forn del Vidre, cedit galantment pel seu propietari, senyor Cantó.


L'esmentat senyor, personalitat sobressortint del poble, organitzà en son casal vetllades amenitzades per la seuyoreta Elisa Urrea i els joves Saltor i Ernest Rojo. al piano, prenent-hi part el jove secretari, En Ramon d'Antonio el qual executà algunes peces de concert al violí assistint-hi, entre altres, les famílies Magrí, Andreu, de Diego i l'artista Sr. Mirabent, el qual, en esplèndid àpat celebrat a can Cantó, presidit pel reverend senyor ecònom, va llegir estrofes de comiat dedicades als comensals. Al sextet L'Harmonia, de Valls, foren confiats tots els números del programa de festes, en els quals prengué part: balls, serenata i funcions d'església.


 El producte de la toia, en el ball del segon dia, fou destinat als fills del poble que es troben a Melilla i són quatre; un dels quals es deia si havia ja pagat tribut a la mort, encara que no s'ha confirmat.


-Entre les notes dignes d'esmentar va haver-hi  la molt desagradable, ensems que ben pintoresca, puix que va donar lloc, a les dues de la matinada, tocar a sometent la campana de l'Abadia, amb motiu del robatori efectuat a can Pau de la Llècia, que alhora va motivar el pregó del nunci publicant  l'ordre del senyor alcalde de presentar-se, en l'espai da mitja hora, a la Casa de la Vila els veïns i forasters del poble, tots els quals foren sotmesos a breu interrogatori, mentre eren guardades pel sometent totes les sortides de la població. 


A tan oportuna mesura del senyor jutge municipal, va deure's al que, si de moment no van poder ésser agafats els malfactors, es tinguessin els indicis segurs per a seguir-los els passos, confiats que no escaparien de la justícia.

La Veu de Catalunya : diari catalá d'avisos, noticias y anuncis: Any 31, Núm. 7960 (22 set. 1921) Ed. Vespre, pàg. 13-14.


NOTES?

-Males collites és una constant en la pagesia. Pel que fa a la guerra al Marroc, quins eren els fulledencs en aquell moment a Melilla? En va morir algun?

-Sabeu quin any es va canviar la Festa Major del setembre pel darrer cap de setmana d'agost?

-El toc de campanes per indicar l'inici de la Festa Major es va recuperar fa uns anys... Sabeu quants? S'ha deixat de fer substituït pel pregó de festes?

-Sabeu que l'any 1903, l'orquestra de la Festa Major també era de Valls?

-Sabem qui són l'Elisa Urrea i resta d'artistes i assistents a les vetllades organitzades pel Sr. Cantó de cal Margendom?

-Qui és el Sr. Cantó? Manuel Cantó Sala (1876-1942)? Mn. Isidre Bayó Maré de Vimbodí?

-El 1921 no es feia envelat ja que es va ballar al forn de vidre, això va ser un fet puntual o els envelas són posteriors?


Cap comentari: