dimarts, 17 de novembre de 2020

UNA FONT DE #FULLEDA NO DOCUMENTADA ENCARA: LA FONT DE NA PEIROTONA (XVI)


“Ítem li possam un tros al comelar de la Rovira, lo qual a comprat de la ayxecusió s’és feta de na Roja, afronte ab la font de na Peyrotona de una part, d’altra part ab [...] Viscarri que ere d’en Roget? de part de bayx, y afronte ab lo pla d’en Timonal y d’altra part afronte ab lo pla de la Lobatera.”

No s'havia doceumentat fins a hores d'ara en unes valies de Francesc Cantó del segle XVI, segurament de la primera meitat de centúria. Sembla que l'hauríem de situar molt aproximadament cap a la zona de l'actual Rovina. El nom sembla un derivat femení de l'occità Pèir (Pere), amb doble diminutiu (Peir + ot + on).

Cap comentari: