dijous, 26 de gener de 2012

UN POBLE DE PAGESOS!!!

"Fem relació nosaltres batlle y regidós del lloch de Fulleda com en dit poble no y a persona que visque de negosis de merquadé y de altre aufisi sinó de pagès.

Firmo jo Ramon Josa regidó"

Document que deu ser de la primera meitat del XVIII, encara que no està datat. Ara tenim altres auficis: pagès a temps parcial, subvencionat, jubilat, blocaire... ha canviat tot molt!!!

Cap comentari: