dimarts, 31 de gener de 2012

UNA ALTRA SIGNATURA...
La del vicari de Fulleda Macià Ballester, l'any 1735, en la constitució de la confraria del Protomàrtir Sant Esteve dels fradrins de Fulleda...