dimecres, 21 de maig de 2014

PRÉSTEC DEL BANC DE CRÈDIT AGRÍCOLA A LA SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA DE #FULLEDA EL 1970


Diario de Lérida, 10-06-1970, pàg. 6,