divendres, 1 de maig de 2015

VIRGÍNIA CERVELLÓ GAVARRÓ, UNA CRIADA DE #FULLEDA AL MONTBLANC DE 1930 
"Anar a servir: Les minyones a Montblanc durant la primera meitat del segle XX (1930-1950)" de Jordi Anglès i Sanahuja i Josep M. Grau i Pujol dins Podall, número 3, 2014, pàg. 148-164.