dilluns, 14 de març de 2016

CAMINADA DE #FULLEDA: TORNEM A CASA PASSANT ALTRE COP PER LES VENTOSES
LES VENTOSES
El solitari lledoner embolcalla
amb ses alenades d’ombra amoroses
les piques i l’aigua tranquil·la que calla
el nostre secret plàcid de les Ventoses.

A mig camí de la font de la Marieta,
a prop de la vinya fondal i la bassa,
aixopluc de l’enamorat i poeta,
no s’hi estronca mai l’aigua vella i lassa.

S’escola el temps com el líquid element
que de sota l’antiga roca revé
cap a aquest paradís del cos i la ment

que la marinada amanyaga humida
i el serè del matí acarona bé:
fulledenca i curativa font de vida!


Ventoses, les [lez Ben’tozes] 
“dos sors de terra campa en lo terme de Fulleda en la partida anomanada les Ventosses” (L12I: 1606): “Les Bentoses” (LAp1862: 22). 

1. Partida, avui molt reduïda, entre els Pous i els Escortals. 

2. Naixement d’aigua a la mateixa partida amb tres piques, dues de les quals s’usaven abans per abeurar els animals mentre que la més petita servia per a les persones, i un dipòsit que ara s’utilitza per proveir d’aigua les botes d’ensulfatar. La gent del poble i d’altres llocs creu que l’aigua és bona per a les malalties de la pell.