dissabte, 27 d’octubre de 2018

FULLEDA, 1810: "ARA QUE TINCH DE ANAR EN UN POBLE QUE ESTÀ INVADIT DEL EXÈRCIT ENEMICH"


https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000035081#imatge-95


"Joseph Vilaplana pagès de Arbeca [habitan en dit poble de Fulleda] marit de Francisca Poch de Fulleda (...) essent de edat de sinquanta vui añs poch més o menos, encara que estich bo, sa y robust, temo no obstan morir, peraquè no tinch cosa més certa que la mort, ni cosa més incerta que la sua hora, majorment ara que tinch de anar en un poble que està invadit del exèrcit enemich..."

Desconeixem a hores d'ara res més d'aquest matrimoni que vivia al nostre poble, encara que ell era d'Arbeca i, pel cognom, no tinguem tampoc gaire clar que ella fos de Fulleda. Aquest testament es redacta l'any 1810 durant la Guerra del Francès i, segons s'hi fa constar, també sabem que Josep Vilaplana tenia un fill, Anton Vilaplana Cau, "que se troba en lo real Servey", al qual nomena hereu "si és viu y torna" de la guerra.