dimecres, 6 de maig de 2020

#FULLEDA I VOLTANTS DE PRIMAVERA


La primavera,
enguany bella i reclosa:
silent Fulleda!
Esclats vermells de ruella,
verds de sembrat los trossos...