dilluns, 4 de maig de 2020

TESTAMENT DE TOMÀS FONT FARRAN, UN VIDRIER A LA #FULLEDA DE 1800


Tomàs Font Farran era natural de Vallbona de Piera, fill de Francesc Font i Maria Farran, casat amb Maria Recasens de Solsona. Els marmessors del testament podrien ser els germans Josep i Antoni Cantó Melis de Fulleda, relacionats amb cal Margendom del forn de Vidre.