diumenge, 3 de febrer de 2013

FULLEDA EL 1898


 
 

L'any 1898, quan Espanya perdia les últimes colònies (abans de Catalunya!), a Fulleda hi havia 518 habitants, l'alcalde era Josep Romeu, el jutge era Joan Masgoret, el fiscal era Josep Roca i el secretari Antoni Camats. Pel que fa a la parròquia, el capellà era Pau Bergadà i Ayguadé (de Llorenç de Rocafort) i el metre era l'esmentat Antoni Camats, i la mestra era Francesca Pons. També teníem un barber, Emili Gili; un ferrer,  Josep Minguella (cal Ferrer); i dos forners, Francesc Barberà i Francesc Codines, que devien ser els encarregats del forn de pa comunal que encara hi ha a l'actual biblioteca.
 
Aquesta informació ja us la donàvem a http://fulleda-pqp.blogspot.com.es/2011/12/fulleda-finals-del-segle-xix.html, però ara us incorporem la còpia de la part corresponent al nostre poble del llibre en qüestió (Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración), que llavors no vam poder identificar amb exactitud.