divendres, 15 de febrer de 2013

I AQUESTA CASA DE FULLEDA, PEL QUE SEMBLA, NO ES VEN....


http://www.segermar.es/propiedades/propiedades_masinfo.php?id=409&secc=propiedades