diumenge, 17 de febrer de 2013

FULLEDA SEMPRE HA ESTA UNA OLLA: ARA DE PRESSIÓ, ABANS DE DESTIL·LACIÓ!


FRAGMENT DE L'INVENTARI DELS BÉNS DE L'HERÈNCIA DE RAMON DOMÈNECH (CAL NOFRE) DE L'ANY 1827 (documents facilitats per Ernestina Vallverdú)
 
Tota aquella oficina amb sa olla de fer aiguardént, canóns, bomba, dos barrils, una bota de set cargues plena de vi, y dos de cuatre cargas quiscuna buidas, sis portadoras, una premsa portatil ab tots sos arréus, ab son corral y freginal de tinguda de dos cortans de sembradura poch mes o menos situat tot fora y prop del pnt. lloch, afrontant à sol ixent ab la pleta, à migdia ab D.n  Franc.o  Aguiló, à ponent ab Joseph Romeu, y à tramontana ab Pau Romeu.  
 
És possible que es correspongui a una petita inddústria de destil·lació d'alcohols de la qual en tenim alguna notícia d'origen oral (la Fassina) i que podria estar situada en el darrer tram de la Raval, cap a la zona de les esplanes. Una indústria a recuperar?