dilluns, 4 de febrer de 2013

RAMON BESORA I SARDÀ O LA SORT D'UN ESTUDIANT DE CAPELLÀ


 
 
Segons unes fotocòpies de documentació notarial de l'Espluga de Francolí que ens ha fet arribar l’amiga Ernestina Vallverdú de Senan, el 30 de desmbre de 1859 Ramon Pons i Castelló, hisendat i veí de Fulleda, i Bonaventura Capdevila i Monfà, hisendat i veí de Sant Martí de Maldà, donen dues finques a Ramon Besora i Sardà, natural i veí de Fulleda, estudiant de segon any de Moral, per tal que “no se vea frustrado en los justos y vivos deseos que tiene de ser promovido al estado sacerdotal”. Ramon Pons li cedeix una peça de terra campa i garriga al terme de l’Espluga Calba, partida dels Masos, de  12 jornals i valorada en 2.500 lliures catalanes (26.666,66 rals de billó). Mentre que Bonaventura Capdevila li fa donació d’una extensió de terra campa també de 12 jornals i situada al terme d’Utxafava (actualment Vila-sana), amb un valor de 1.500 lliures (15.000 rals de billó).
 
 
Fragment de l'arbre genealògic de Ramon Besora Sardà
 
Fragment de l'arbre genealògic de Ramon Pons Castelló
 
 
Els dos donadors declaren que el benefici anual mitjà que poden reportar les dues finques és de 1.600 rals de billó. El receptor de la donació podia retenir aquestes terres mentre no obtingui un títol eclesiàstic suficient o durant tota la seva vida natural.
 
 
 Signatures de Ramon Pons i Ramon Besora