dijous, 12 de novembre de 2015

DUES INSCRIPCIONS EN LLINDES DEL CARRER DE L'ESTRELLA


Cal Ramon del Miquel. Finestra: "ANY 1811"


Cal Sevilla. Porta tapiada: "1912"