dijous, 5 de novembre de 2015

RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT AL TEMA DE LA TALLADA DE BOSC AL CANTAPERDIUS DE #FULLEDA
L'Ajuntament, una vegada rebuda la queixa, s'ha posat en contacte amb medi ambient. Ahir van passar els agents rurals, i avui estan estudiant la documentació que te el departament i la autorització que te cada propietari. Demà si no passa res es reuniran aquests agents amb l'empresa que esta fent la feina. Considerem que amb aquesta actuació immediata s'aconsegueix la màxima transparència.


En cas que l'empresa no hagués seguit fil per randa les instruccions de l'autorització, l'Ajuntament prendrà les mesures que facin falta, assessorats pel departament de Medi Ambient i els agents rurals.

Properament convocarem una reunió (una més) amb tots els agents implicats per tal d'aclarir i assessorar tècnicament que s'està fent i per què.

Demanem que si qualsevol veí te algun problema o queixa ho faci directament a l'ajuntament, on se li donarà les explicacions que facin falta, se li facilitarà tota la documentació i també es coordinarà una reunió amb qui faci falta.